Zdobycie uprawnień SEP pozwala na znalezienie dobrej pracy, awans.

Są to uprawnienia, które pozwalają na obsługę urządzeń elektrycznych, energetycznych czy też związanych z przesyłem gazu. Są wymagane na wielu stanowiskach w przemyśle, aby uzyskać uprawnienia należy przejść szkolenie oraz zdać egzamin.

Dlaczego warto uzyskać uprawnienia SEP?

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP mogą podnieść nasze szanse w przypadku poszukiwania pracy, komentowane umiejętności wymagane są podczas obsługi różnych urządzeń, które wymagają odpowiedniego montażu oraz eksploatacji. Uprawnienia SEP często posiadają elektrycy, osoby które pracują przy montażu paneli słonecznych czy pomp ciepła, które obecnie często montowane są w nowych domach. Dlatego uprawnienia SEP cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem wśród osób, które chcą zmienić branżę, znaleźć pracę w firmach, które oferują nowoczesne rozwiązania związane z ogrzewaniem, zieloną energię.

Uprawnienia SEP dzielą się na trzy grupy, G1 są to kursy elektryczne, jest eksploatacja oraz dozór urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia SEP G2 to obsługa urządzeń cieplnych, mogą być to kotły wodne oraz parowe, wentylatory oraz dmuchawy czy też piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW. SEP G3 to uprawnienia dla specjalistów, którzy chcą pracować przy sieciach przesyłowych gazu, stacjach gazowych, turbinach gazowych czy też urządzeniach do magazynowania paliwa gazowego. Oprócz tego są to także kwalifikacje oznaczone literą E, czyli eksploatacja oraz D, czyli dozór urządzeń. Do egzaminu SEP może podejść osoba, która ukończyła 18 lat. Po odbyciu kursu oraz zdaniu egzaminu otrzymujemy uprawnienia państwowe, jest to Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Jeżeli chcemy zrobić szkolenie oraz uzyskać uprawnienia SEP, warto wejść na stronę https://sep-on-line.pl/uprawnienia-sep-szczecin, znajdziemy tam informacje o organizowanych kursach, a także kursach online. Kursy można ukończyć w wielu miastach, dzięki czemu uzyskamy bardzo potrzebne obecnie umiejętności oraz uprawnienia niezbędne na wielu stanowiskach pracy.